H&B REAL ESTATE KALİTE POLİTİKASI

H&B REAL ESTATE KALİTE POLİTİKASI

Yönetim Politikamız

Değişen dünya şartlarında yönetimler yeniden şekillenmiştir. Şirketimiz de yeni yönetim anlayışı ile insan faktörünü göz ardı etmeden geleceğin temellerini inşa etmektedir.

  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

  • tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

  • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,

  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

  • Müşteri beklentilerini öğrenmek amacıyla, müşteri ile yakın temasta olmak ve sürekli müşteri ziyareti gerçekleştirmek,

  • Müşteri beklentilerini tam olarak karşılayan çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,

  • Müşterilerimize değer katmak amacıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde süreç yaklaşımını ve risk bazlı düşünmeyi önemsemek,

  • Pozitif iş sonuçları elde etmek ve yüksek performansımızı sürdürmek için süreçlerimizi doğru yönetmek ve sürekli iyileştirmek,

  • Sürekli eğitimlerle, çalışanlarımızın yetkinliklerini, bilgi ve becerilerini arttırarak, müşterilerin operasyonlarını aksatmayacak düzeyde servis ve bakım hizmeti vermeyi sağlamak

 

Koşulsuz müşteri memnuniyetini benimseyen H&B Real Estate Gayrimenul Ekibi ve Üst Yönetimi yukarıda tanımlanan Kalite Politikamız doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Broker - Owner
Hüseyin Sadeghi

--%>